Bergermann sp. z o. o.

ul. Łaciarska 4
50-104 Wrocław

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRS: 0000570898
NIP: 8971812153
REGON: 362254740

Wysokość kapitału zakładowego: 12 000,00 zł